Brno07Slovakia


Karčov‡, Ag‡ta (Juls Sav Bratislava)
Kačmárová, Alena (PU)
Majchráková, Daniela (JÚĽŠ Sav)
Vasilisinova, Dorota (Juls Sav)


home